Koostame erineva täpsusastmega ruumilisi tulevikuvisioone – meie tegevusruumi jäävad üldplaneeringud ja detailplaneeringud, detailsed välisruumide maastikukujundused, maastikuarhitektuursed eskiisid ja projektlahendused, kaitsealade korralduskavad, dendroloogilised uuringud, ekspertiisid. Heameelega pakume oma pädevusalas konsultatsiooni neile, kel idee on alles algusjärgus. Aitame keerulistes olukordades välja töötada osapoolte ja avalikkusega kommunikeerimise põhimõtted. Teame, et planeerimine on seotud sageli laia huvide ringiga. Tunneme rõõmu sellest, et meiepoolsete läbirääkimiste tulemusena on mitmed konfliktsed situatsioonid jõudnud osapooli rahuldava tulemuseni. 

Oleme palju töid teinud Tartus ja selle lähiümbruses, Võrus, Otepääl ja mujal Lõuna-Eestis, samas ka Ida-Virumaal ja Pärnu kandis ning isegi Nõval. Seega, võib meie poole pöörduda piirkonnast sõltumata.

Kasutame nii kahemõõtmeliseks kui kolmemõõtmeliste illustratsioonide tegemiseks peamiselt AutoCad Civil 3D programmi. Seeläbi püüame tellijale anda võimalikult selge ja realistliku ülevaate sellest, mille oleme välja mõelnud.

Omame ka tegevusluba töötamaks muinsuskaitsealuste objektidega, koostame soovi korral muinsuskaitse eritingimused.