Meie tegevusvaldkonda kuulub erinevate arengukavade ja uuringute teostamine.

Nõo ÜVKA_3

Näiteid tehtud töödest:
• Sademevee säästliku käitlemise põhimõtted Tartu linnas (2018);