Meie tegevusvaldkonda kuulub erinevate arengukavade ja uuringute teostamine.

Nõo ÜVKA_3

Näiteid tehtud töödest:

• Tsisternvagunite lekkest põhjustatud reostuse tõiendav uuring Sonda raudteejaamas (2018);
• Sademevee säästliku käitlemise põhimõtted Tartu linnas (2018);
• Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üleujutusohu ja -riski täpsustamine (2018);