Käesoleva töö eesmärgiks oli leida veetasemete kõrgused, kui poldri kogupindalast on 10%, 15%, 20%, 25% ja 30% kaetud veega. Lisaks on leitud ka veetase, kui polder on 50% kaetud veega.

Valguta_joonis

nupp_projekteerimine