Tellija: Keskkonnaagentuur
Peatöövõtja: Kaurits OÜ

Tööprojekti eesmärgiks oli anda lahendus kalade rändetingimuste parandamiseks Vedela paisul.
Projekteerimise algfaasis teostati geoloogiline uuring.
Projektis nähti ette Ahja jõe seisundi parandamise meetmena Vedela paisu juures möödaviikkalapääsu rajamine. Kalapääs kavandati hajuskärestikuna. Lisaks kalapääsule projekteeriti paisjärve vana veski veelaskme asemel betoonist liigveelase.

nupp_projekteerimine