Ettevõtte MTR-i majandustegevuse teated:
Ehitusuuringud EG10171636-0001;
Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;
Omanikujärelevalve EO10171636-0001;
Projekteerimine EP10171636-0001.

Ettevõtte MATER-i majandustegevusteated:
Maaparandussüsteemi omanikujärelvalve MO0010-00;
Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;
Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;
Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.

Tegevuslitsents 15 MA-k: Maakorraldustööd.

Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. Hüdrogeoloogilised uuringud.
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.

Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008: Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (sh muinsuskaitsealadel) maastiku­arhitektuuri valdkonnas.

Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:    
KMH0046 Urmas Uri, kehtib kuni 26.04.2022. a;
KMH0159 Noeela Kulm, kehtib kuni 17.08.2025. a.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid:
Urmas Uri;
Teele Nigola.

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus.
Reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine (Noeela Kulm – nr 1536/18 ja Tanel Mäger – nr 1535/18 (kehtivad kuni 04.04.2022)).

Kutsetunnistused:
Tanel Mäger – Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662, kehtib kuni 27.11.2021;
Erki Kõnd – Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122, kehtib kuni 14.12.2020;
Oleg Sosnovski – Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647, kehtib kuni 02.05.2023;
Martin Võru  – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446, kehtib kuni 18.04.2022;
Ervin Reynaldo Piirsalu – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000481, tähtajatu;
Ervin Reynaldo Piirsalu – Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482, tähtajatu;
Kert Kartau – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7,  kutsetunnistus nr E004017, tähtajatu;
Kert Kartau – Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029, tähtajatu;
Teele Nigola – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815, kehtib kuni 16.03.2024;
Teele Nigola – Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264, kehtib kuni 19.04.2021;
Priit Paalo – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387, kehtib kuni 26.03.2025;
Kadri Kattai – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113, kehtib kuni 20.11.2024;
Ivo Maasik – Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951, kehtib kuni 09.06.2023;
Ivo Maasik – Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966, kehtib kuni 19.06.2023;
Ivo Maasik – Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508, kehtib kuni 21.01.2024;
Marek Maaring – Geodeet, tase: 7, kutsetunnistus nr 131953, kehtib kuni 09.06.2023.