Ettevõtte MTR-i majandustegevusteated:
Ehitusuuringud EG10171636-0001;
Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;
Omanikujärelevalve EO10171636-0001;
Projekteerimine EP10171636-0001.

Ettevõtte MATER-i majandustegevusteated:
Maaparandussüsteemi omanikujärelvalve MO0010-00;
Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;
Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;
Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.

Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k, kehtib kuni 30.03.2025. a.

Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. Hüdrogeoloogilised uuringud.
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.

Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012:
Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis.
Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline järelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade koostamine. Kehtib kuni 31.12.2025.

Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:    
KMH0046 Urmas Uri, kehtib kuni 27.04.2027. a;
KMH0159 Noeela Kulm, kehtib kuni 17.08.2025. a.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid:
Urmas Uri;
Teele Nigola.

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus.
Reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine (Noeela Kulm – nr 2074/22 ja Tanel Mäger – nr 2075/22 (kehtivad kuni 24.03.2029)).

Kutsetunnistused:
Tanel Mäger – Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863, kehtib kuni 18.11.2026;
Erki Kõnd – Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534, kehtib kuni 13.04.2028;
Oleg Sosnovski – Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647, kehtib kuni 02.05.2023;
Martin Võru  – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 180897, kehtib kuni 12.04.2029;
Ervin Reynaldo Piirsalu – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600, kehtib kuni 13.04.2028;
Ervin Reynaldo Piirsalu – Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482, tähtajatu;
Teele Nigola – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 204983, kehtib kuni 16.03.2029;
Teele Nigola – Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 176300, kehtib kuni 04.11.2028;
Priit Paalo – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387, kehtib kuni 26.03.2025;
Kadri Kattai – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113, kehtib kuni 20.11.2024;
Ivo Maasik – Geodeesiainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 194138, kehtib kuni 09.06.2028;
Ivo Maasik – Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 197275, kehtib kuni 05.06.2028;
Ivo Maasik – Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 202806, kehtib kuni 21.01.2029;
Marek Maaring – Geodeesiainsener, tase: 7, kutsetunnistus nr 194147, kehtib kuni 09.06.2028.

Peeter Lillak – Puurija, tase 3, kutsetunnistus nr 114525, kehtib kuni 23.08.2026.
Peeter Lillak – Puurmeister, tase 5, kutsetunnistus nr 150111, kehtib kuni 11.08.2029.

Kreete Lääne -Puittaimede hindaja, tase 5, kutsetunnistus nr 202712, kehtib kuni 13.11.2033.