Ettevõtte MTR-i majandustegevuse teated:
Ehitusuuringud EG10171636-0001;
Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;
Omanikujärelevalve EO10171636-0001;
Projekteerimine EP10171636-0001.

Ettevõtte MATER-i majandustegevusteated:
Maaparandussüsteemi omanikujärelvalve MO0010-00;
Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;
Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;
Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.

Tegevuslitsents 15 MA-k: Maakorraldustööd.

Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. Hüdrogeoloogilised uuringud.
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.

Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008: Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (sh muinsuskaitsealadel) maastiku­arhitektuuri valdkonnas.

Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:    
KMH0046 Urmas Uri, kehtib kuni 26.04.2022. a;

Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid:
Urmas Uri;
Teele Nigola.

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus.
Reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine (Noeela Kulm – nr 1536/18 ja Tanel Mäger – nr 1535/18).

Kutsetunnistused:
Tanel Mäger – Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662;
Erki Kõnd – Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122;
Oleg Sosnovski – Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647;
Martin Võru  – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446;
Ervin Reynaldo Piirsalu – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000481;
Ervin Reynaldo Piirsalu – Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482;
Kert Kartau – Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7,  kutsetunnistus nr E004017;
Kert Kartau – Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029;
Teele Nigola – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815;
Teele Nigola – Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264;
Priit Paalo – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387;
Kadri Kattai – Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113;
Ivo Maasik – Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951;
Ivo Maasik – Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966;
Ivo Maasik – Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508;
Marek Maaring – Geodeet, tase: 7, kutsetunnistus nr 131953;