ETTEVÕTTEST

Ettevõtte ajalugu ulatub 1990. aasta 1. märtsi. Käesoleval ajal töötab ettevõttes enam kui 20 töötajat, kelle koostöö tulemusena suudame teostada kvaliteetseid maakorraldus-, projekteerimis- ja geodeetilisi töid, koostada planeeringuid, maastikukujundusprojekte ja ruumilisi visualiseerimisi ning pakkuda erinevaid keskkonnakonsultatsioone. Ettevõte asub Tartus (Riia 35), kuid töid on läbi aastate teostatud Eesti kõige erinevamates paikades.

Aastatega saavutatud kogemused teenivad tööprotsessi efektiivsust ja lõpptulemuse kvaliteeti. Kobras OÜ tugevateks külgedeks võib pidada koostöövalmidust, korrektsust ja paindlikkust – leiame kliendi vajadustele ja võimalustele vastavad lahendused ka juhul, kui tellijal puudub tervikvisioon soovitud tulemuseni jõudmise protsessist ja etappidest.

Väärtustame uuendusi kõrvuti traditsioonidega ning paindlikkust käsikäes reaalsete võimalustega.

Alates 20.03.2006 omab ettevõte kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001:2008.

Tulemuslikule koostööle panustades
Erki Kõnd
Kobras OÜ juhatuse liige