Meie maastikuarhitektid ja keskkonnaspetsialistid aitavad Teil välja selgitada, missugune puude- ja taimestikukooslus kuskil kasvab ja mis seisundis see on.

Suurema täpsusastmega on see vajalik parkide restaureerimisel ja vahel ka detailplaneeringute või ehitusprojektide mahus, kuid üldistatumalt saab seda kasutada kasvõi oma elamukrundi väärtuste väljaselgitamiseks.

lihula_dendro_2

Näiteid tehtud töödest:
• Tõravere observatooriumi puistu dendroloogiline inventuur (2016);
• Türi linna seikluspargi puude dendroloogiline hindamine.  Ekspertarvamus (2016);
• A. Laikmaa pargi puistu dendroloogiline inventuur (2015);
• Elva Verevi järve seikluspargi puude dendroloogiline hindamine (2015);
• Lihula mõisa pargi puistu dendroloogiline uuring (2014);
• Raadi linnaosas asuva riigikaitsemaa detailplaneeringuga hõlmatud ala dendroloogiline hinnnang (2012);
• Nõo kalmistu dendroloogiline hinnang (2011);
• Hellenurme alevikku kavandatava hooldekodu planeeringuala “Mõisa aed” dendroloogiline hinnang
• Tartus Näituse tänava liiklustunneli uusehituse ja sellest tuleneva tänavavõrgu rekonstrueerimise eelprojektiga kavandatavast tegevusest mõjutatava piirkonna dendroloogiline analüüs;