Meie tegevusalade hulka kuulub:
• geodeetiliste alusplaanide koostamine (enamasti mõõtkavas 1:500-1:2000)
koos tehnovõrkude plaanile kandmise ja tehnovõrgu valdajatega kooskõlastamisega;
• kaevude uurimine;
• ehitusgeodeetilised tööd (märkimised ja teostusmõõdistamised);
• markšeidermõõdistused;
• jäätmelademete seire (sh mahtude arvutused);
• hoonete inventariseerimine;
• hoonete mõõdistusprojektide koostamine;
• katastrimõõdistamine (katastriüksuste moodustamine, jagamine, ümber-kruntimine, piirimärkide taastamine).

Tulenevalt Riigikontrolli poolt väljatoodud puudustest maavarade kaevandamisel teatame, et endiselt teostame markšeidermõõdistusi, see tähendab lisaks mõõdistusele kõikvõimalikke mahtude arvutamist. Samuti kõiki teisi vajalikke tegevusi mis on seotud maavaradega.