Teostame prügilate jäätmelademete vajumise seiret koos mahtude arvutustega.

Viljandi_prugila

 Viljandi prügila. Foto: Peeter Kümmel / Sakala


Näiteid tehtud seiretest:

• Kehra olmejäätmete prügila reeperite taastamine (2018);
• Viljandi prügila jäätmelademe vajumise seire 2014-2019 aasta;
• Kehra prügila jäätmelademe seire (2017);
• Viljandi prügila jäätmelademe vajumise seire 2014 aasta mõõtetsükkel;
• Aardlapalu prügila jäätmelademe seire;
• Laguja prügila nõrg- ja pinnavee seire;