Koostame veekogude hüdroloogilisi mudeleid ja teeme nõlvade püsivusarvutusi.

Narva jõe veetasemete modelleerimine

Kulgu_nolva_pusivus_1

Kulgu pinnaspaisu nõlva püsivusarvutus.

Kulgu_nolva_pusivus_2

Kulgu depressioonikraavi nõlva püsivusarvutus.

 

Näiteid tehtud töödest:
• Sirtsi looduskaitseala sookoosluste veerežiimi taastamisest tuleneva mõju hindamine soo äärealadel paiknevale infrastruktuurile (2018);
• Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 92,6-120,6 Libatse – Nurme lõigu sildade projekteerimise hüdroloogilised uuringud (2017);
• Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Uulu silla projekteerimise hüdroloogilised uuringud (2017);
• Mustjõe oja valgala analüüs (2014);
• Tartu maakonnas Koosalaane külas asuva Kargaja jõe silla läbilaskevõime arvutus (2013);
• Tartu maakonnas Tüki külas asuva Tüki silla läbilaskevõime arvutus (2013);
• Narva jõe kanjoni kalakolemute taastamiseks vajaliku minimaalse vooluhulga modelleerimine (2012);
• Narva kulgu tammi hüdrotehnilise rajatise uuringud (2009);