Teeme ehitusgeodeetilisi töid – märkimisi ja teostusmõõdistusi.

Näiteid tehtud märkimistöödest ja teostusmõõdistustest:

• Põlva järve mudasette paksuse mõõtmine (2019);
• Laitse paisu teostusmõõdistus (2015);
• Tartu vallas Kõrvekülas Kubjaringi 41 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus (2015);
• Kallaste sadama ehitusjärgne teostusmõõdistus (2014);
• Tartus Hobuseraua tn 68 vundamendi teostusmõõdistus (2015);
• Tapa veduridepoo pinnasereostuse väljakaevepiiri märkimine (2014);
• Tapa paisu teostusmõõdistus (2014);
• Ao II paisu teostusmõõdistus (2014);
• Vahakulmu paisu teostusmõõdistus (2014);
• Nõmme veskijärve paisu teostusmõõdistus (2014);
• Rannu vallas Vehendi külas veetorustiku teostusmõõdistus (2014);
• Tsüdsina paisu möödaviikpääsu teostusmõõdistus (2014);
• Tartus Vaksali 53 ankurduspoltide teostusmõõdistus (2014);
• Tartus Anne 31 kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus (2014);
• Tapa paisu teostusmõõdistus (2014);
• Vaidva jõe kalakoelmute teostusmõõdistus (2014);
• Eltolex-i radariposti elektripaigaldise välisvõrkude teostusmõõdistus (2014);
• SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kasvuhoone teostusmõõdistus (2014);
• Pata kruusakarjääri jääkreostuse likvideerimine, teostusmõõdistus (2014);
• Mehikoorma sadama teostusmõõdistus (2014);
• Põltsamaa hüdroelektrijaama teostusmõõdistus (2014);
• Kallaste sadama geodeetiline teenindamine. Vee- ja survekanalisatsiooni torustiku teostusjoonis (2014);
• Kaitseväe keskpolügooni Lõuna sihtmärgiala vaatlustornide ankurduspoltide teostusmõõdistus (2014);
• Tartu Sõpruse silla paadisadama paadisilla ankrute teostusmõõdistus (2014);
• Tartu Sõpruse silla paadisadama paadisilla ankrute mahamärkimine (2014);