Meie tegevusvaldkonda kuuluvad:
• vertikaalplaneeringute koostamine;
• parklate projekteerimine;
• kergliiklusteede projekteerimine;
• spordiradade projekteerimine;
• erateede projekteerimine;
• laoplatside projekteerimine.

 Näiteid tehtud töödest:
• Luha katastriüksuse vertikaalplaneering, põhiprojekt (2019);
• Tähe 15 parkla ja sademeveekanalisatsiooni rajamine, põhiprojekt (2018);
• Lembitu tn 1B laadimisplatsi rekonstrueerimisprojekt (2018);
• Järvesoo õpperaja parkla ja laudtee (2018);
• Järvesoo õpperaja parkla välikäimla (2018);
• Uus tn 67 parkla rekonstrueerimine, sademevee ärajuhtimine ja parkla valgustuse projekt (2017);
• Türi linn, Vabriku pst 45 vertikaalplaneering ja sademevee ärajuhtimine (2017);
• Turu 11 parkla põhiprojekti ekspertiis (2017);
• Pargi tn 6a parkla renoveerimise projekt (2017);
• Tõrvandi lasteaia mänguväljak (2017);
• Tootsi Suursoo kõrgepinge alajaama platsi eelprojekt (2017);
• Kikivere liivamaarlda mahasõidu rekonstrueerimise projekteerimine (2017);
• Tartu Toomkiriku ümbruse vertikaalplaneering ja sademevee ärajuhtimine (2016);
• Pargi tn 2 parkla rekonstrueerimisprojekt (2016);
• Suusakeskuse vertikaalplaneering Ringi kinnistul (2016);
• Paruni 1, Paruni 3 ja Paruni 5 vertikaalplaneering (2016);
• Kruusa katastriüksuse mahasõidu projekteerimine (2015);
• Kõnniteede rekonstrueerimine Nõo alevikus kinnistul Tartu tn 14a (2015);
• Antsla linnas Pärna tn 1 staadioni virgestusala projekt (2015);
Pala-Assikvere kergliiklustee projekteerimine;
• Jõgeva linn, Rohu tn 6 korterelamu parkla rekonstrueerimine (2014);
• Valgamaal Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme katastriüksusel paikneva katlamaja lammutamise järgse vertikaalplaneerimise ja maastikukujunduse projekteerimine (2013);
• Tiigrisilma 6/8/8a katastriüksuse vertikaalplaneering ja parklalt kogutava sademevee ärajuhtimine (2013);
• Jõhvi linnapargi tervisejooksurada (2013);
• Vertikaalplaneerimise ja drenaažilahenduse projekteerimine Kullerkupu kü alal (2012);
• Õru kinnistu vertikaalplaneerimise ja maastikukujunduse projekt (2012);
• Jõgeva vallas Mekral KE OÜ raskeveokite- ja laoplatside rekonstrueerimine (2012).