Keskkonnaalaste konsultatsioonide sisendiks on erinevad õhu, müra, veega, pinnasega jm keskkonna osadega seotud keskkonnaprobleemid.

Koostöös tellija, omavalitsuste esindajate ja teiste huvipooltega leitakse neile lahendused meie poolt koostatavate ekspertarvamuste, –hinnangute ja ekspertiiside näol.