Meie tegevusvaldkonda kuulub :

• maaparandussüsteemide uurimine;
• maaparandussüsteemide projekteerimine;
• maaparandussüsteemide ehitustööde omanikujärelevalve ning
• uuendustööde kavade koostamine.

Meie MATER-i registreeringud vt aadressilt
http://kobras.ee/litsentsid/

Näiteid tehtud töödest:
• Rahinge Maaparandusühingu maaparandusehitiste uuendustööde kava (2018);
• Saare katastriüksuse maaparandussüsteemi uuendustööde kava (2018);
• Rahinge MPÜ Ilmatsalu I maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt (2018);
• Sirtsi soo maaparanduskraavide ja -truupide uuendamine ja rekonstrueerimine (2018);
• OÜ Kerseli maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt (2018);
• Sirtsi looduskaitseala soode veerežiimi taastamise projekt (2018);
• OÜ Peipsiääre talu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt (2018);
• Kruusoja ümbersuunamine ja Raba metsateed teenindavate kraavide ümberkujundamine, tööprojekt (2018);
• Tudusoo looduskaitseala soode veerežiimi taastamine (2018);
• Hundi maaparandusehitise kollektoreesvoolu rekonstrueerimise projekt (2018);
• Uue-Põltsamaa mõisa keldri niiskusrežiimi uuring (2018);
• Feodorisoo veerežiimi taastamise projekt (2018);
• Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekt (2018);
• Amme ja Vedu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt (2017);
• Ahelo tee ja Koemetsa-Aruküla tee rekonstrueerimise projekti ekspertiis (2017);
• Kaasiku-Lõpe maaparandusehitise rekonstrueerimise projekti ekspertiis (2017);
• Kallissaare ja Tõrvaaugu maaparandusehitiste ning teedevõrgu uuendamise, rekonstrueerimise ja ehitamise tehnilise projekti ekspertiis (2017);
• Kivioja TTP-283 maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise projekti ekspertiis (2017);
• Mättaraba, Soometsa ja Rebase maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise projekti ekspertiis (2017);
• Kitsesõlme sihitee, Paka-Kaarliaru tee, Märdimäe tee, Sea tee, Sõela sihitee ja Olevi tee rekonstrueerimis-ehitusprojekti ekspertiis (2017);
• Rõhu maaparandusühingu maaparandusehitiste uuendustööde kava (2017);
• Murru-Marjakingu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt (2016);
• Pärtlivälja maaparandusehitiste rekonstrueerimistööde ekspertiis (2016);
• Vasknarva maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt (2016);
• Alam-Pedja looduskaitseala Sangla soo loodusliku veerežiimi taastamise projekti ekspertiis (2016);
• Kuusiku-Ilmatsalu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt (2016);
• Ikepera maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt (2016);