Teostame karjääride markšeidermõõdistusi ja koos mahuarvutustega.

Näiteid tehtud markšeidermõõdistustest:

• Värska järvemuda maardla Värska ravimudakarjääri markšeidermõõdistus (2019);
• Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla Lõhmuse kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2018);
• Aardlapalu liivamaardla liiva II, III ja IV puistangu markšeidermõõdistus (2018);
• Kikivere liivamaardla Kikivere liivakarjääri markšeidermõõdistus (2018);
• Kukemetsa kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2018);
• Põdravälja kruusamaardla Põdravälja kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2018);
• Vahelaane V kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2018);
• Aardlapalu liivamaardla liiva IV puistangu markšeidermõõdistus (2016);
• Aardlapalu liivamaardla liiva I puistangu markšeidermõõdistus (2016);
• Soomra III liivakarjääri markšeidermõõdistus (2016);
• Kütivälja kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2015);
• Kõnnu karjääri markšeidermõõdistus (2015);
• Selgise karjääri ja Selgise II liivakarjääri markšeidermõõdistus (2015);
• Aardlapalu liivamaardla liiva I ja II puistangu markšeidermõõdistus (2015);
• Aardlapalu liivamaardla liiva III puistangu markšeidermõõdistus (2015);
• Aardlapalu liivamaardla liiva VI puistangu markšeidermõõdistus (2015);
• Nogopalu IX uuringuruumi topogeodeetiline mõõdistus (2015);
• Pitsalu II uuringuruumi topogeodeetiline mõõdistus (2015);
• Kurvitsa uuringuruumi topogeodeetiline mõõdistus (2015);
• Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla Lõhmuse kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2015);
• Põrgumäe ja Põrgumäe II karjääride osaline markšeidermõõdistus (2015);
• Põdravälja kruusakarjääri topogeodeetiline mõõdistus (2014);
• Kabina kruusakarjääri laojääkide markšeidermõõdistus (2014);
• Reastvere liivamaardla Reastvere II ja Reastvere III liivakarjääride markšeidermõõdistus (2014);
• Kurevarese kruusamaardla Kurevarese kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2014);
• Aardlapalu liivamaardla Aardlapalu II liivakarjääri markšeidermõõdistus (2014);
• Aardlapalu liivamaardla liiva 5. puistangu markšeidermõõdistus (2014);
• Aardlapalu liivamaardla liiva 1. puistangu markšeidermõõdistus (2014);
• Sammuli kruusamaardla Sammuli kruusakarjääri markšeidermõõdistus (2014);
• Lääne-Virumaal Kehala maa-ainese kajääri markšeidermõõdistus (2014);
• Lääne-Virumaal Lasila maa-ainese kajääri markšeidermõõdistus (2014);