Kaagvere_maakorraldus

Teostame  maakorraldustöid katastriüksuste moodustamiseks  (maatükkide liitmise või jagamise teel) nii plaani alusel kui mõõdistamise teel koos piirimärkide paigaldamise ja kättenäitamisega.

Näiteid tehtud maakorraldustöödest:
• Riigimaanteede nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 192,97 asuva Reola ristmiku ning Tartu ümbersõidu 5. ehitusala ja nr 25212 Meremäe-Petseri km 0,00-0,66 lõigu maakorraldustööd (2014-2015);
• Riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa V ja VI ehitusala teemaa laiendamiseks vajalikud maakorraldustööd (2014);
• Riigimaantee nr 2 Kose-Võõbu teelõigu maakorraldustööde teostamine (2012-2015);
• Riigimaanteede nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kandiküla-Uhti lõigu km 182,6-194,2 ja 23119 Valga-Suurekõrtsi maakorraldustööd (2012-2013);
• Mõõdistamise teel katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenuse tellimine 24 maaüksuse osas Tartumaa tihe- ja hajaasustusega aladel (2012);
• Mõõdistamise teel katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenuse tellimine 40 maaüksuse osas Tartumaa tihe- ja hajaasustusega aladel (2011-2012);
• Riigimetsamaaga seotud maakorraldustoimingud (tellija RMK, objektid üle Eesti);
• „Olemasolevate katastriüksuste kontrollmõõdistamise teostamise ja mõõdistustoimikute vormistamine“ (Viljandimaa, Suure-Jaani vald);
• „Olemasolevate katastriüksuste kontrollmõõdistamise teostamise ja mõõdistustoimikute vormistamine“ (Viljandimaa, Karksi vald, Viiratsi vald, Suure-Jaani vald);
• Võrumaal Haanja, Meremäe ja Vastseliina vallas katastriüksuste mõõtmised ja jagamise toimikute koostamised;
• Planeeritava Nursipalu harjutusvälja välispiiride määramine maastikul ning piiride situatsiooni mõõdistamine;