Näiteid tehtud geodeetilistest alusplaanidest:

• Põlva järve mudasette paksuse mõõtmine (2019);
• Pärnu jõe sette paksuse mõõdistus Sindi paisust allavoolu (2018);
• Harjumaal Kose vallas Sepamäe katastriüksuse geodeetiline mõõdistus (2015);
• Antslas Staadioni virgestusala geodeetiline mõõdistus (2015);
• Läänemaal Ridala vallas Altmõisa kü ja Aroomimetsa kü osaline geodeetiline mõõdistus (2015);
• Võrus Kose tee 8 osaline geodeetiline mõõdistus (2015);
• Ülenurme vallas Tõrvandis Karikakra tn 5 geodeetiline mõõtistus (2015);
• Viljandi vallas Kurvitsa uuringuruumi topogeodeetiline mõõdistus (2015);
• Tartumaal Tartu vallas Tuule tn 6 geodeetiline mõõdistus (2015);
• Põlvamaal Laheda vallas Äglimäe katastriüksuse osaline geodeetiline mõõdistus (2015);
• Tsura talu osaline geodeetiline mõõdistus (2015);
• Tartus Ihaste tee 2B krundi ja lähiala geodeetiline mõõdistus (2015);
• Tähtvere vallas Jõerahu tn 19, 21 ja 23 geodeetiline mõõdistus (2015);
• Tartu läänepoolse ümbersõidu V ehitusala geodeetilise mõõdistuse aktualiseerimine (2014);
• Rõngu aleviku Puiestee ja Aia tänava äärse jalgtee projekteerimise geodeetiline alusplaan (2014);
• Põlva vallas Saarjärve katastriüksuse osaline geodeetiline mõõdistus (2014);
• Tartus Sanatooriumi, Tervise ja Nooruse tn geodeetiline mõõdistus (2014);
• Tartus Narva mnt 2c geodeetiline mõõdistus (2014);
• Elvas Valga mnt 3a geodeetiline mõõdistus (2014);
• Rannu vallas Kureküla aleviku geodeetiline mõõdistus (2014);
• Harjumaal Anija vallas Kehra paisu settekihi paksuse mõõtmine (2014);
• Tähtvere vallas Kärnise-Soometsa kuivenduse reguleeriva võrgu rekonstrueerimise uurimise geodeetiline alusplaan (2014);
• Räpina aianduskooli kasvuhoonete projekteerimise geodeetiline alusplaan (2014);
• Kallaste sadama geodeetiline teenindamine, Inesnerehituse AS-ile (2014);
• Lääne-Virumaal Rakke vallas Rakke lubjatehase vana tootmisjäätmete prügila geodeetiline mõõdistus (2014);
• Tähtvere vallas Rahinge külas Pihva tee 16 ja 18 geodeetiline mõõdistus (2014);
• Läänemaal Nõva sadama detailplaneeringu geodeetiline alusplaan (2014);
• Valgamaal Otepää vallas Turu-Järve kü geodeetiline mõõdistus (2014);
• Tartu Pauluse kiriku geodeetiline alusplaan (2014);
• Koolme maaüksuse jääkreostuse likvideerimise tööprojekti geodeetiline alusplaan (2014);
• Vahakulmu paisu geodeetiline mõõdistus (2014);
• Ao II paisu geodeetiline mõõdistus (2014);
• Tapa paisu geodeetiline mõõdistus (2014);
• Nõmmeveski paisu geodeetiline mõõdistus (2014);
• Laitse paisu geodeetiline mõõdistus (2014);
• Rehemäe kü osaline geodeetiline mõõdistus (2014);
• Ilmatsalu kalatiikide kü osaline geodeetiline mõõdistus (2014);
• Laeva vallas Keskuse ringtee geodeetiline mõõdistus (2014)