Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade Keila linnas asuva Keila jõe vasaku haru puhastamisest ja jõeäärsete alade korrastamisest ~1030 m pikkusel lõigul, alates Tõllaaugu lähedal asuvast jõe lahknemise kohast kuni Linnuse tänava silla lähedal asuva Keila jõe ühinemise kohani.

Projekt käsitleb jõe setetest puhastamise võimalusi ja mahtusid ning Linnuse tänava silla eelprojekti. Samuti käsitletakse puhastatavate jõeäärsete alade korrastamise mahtusid ja alasid.

Projektis on näidatud kergliiklustee, ujumiskohtade ning ujumis-/paadisildade asukohad, samuti on näidatud istepinkide, prügikastide ja tänavavalgustite ligikaudne paiknemine.

Keila jõe vasaku haru veevoolu taasavamise ja puhastamisega parandatakse oluliselt jõe visuaalset ja ökoloogilist seisundit.