Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ eesmärgiks on keskkonna kasutusviiside tasakaalustamine, kestva arengu kavandamine ning inimeste elamistingimuste parandamine.

KSH eesmärgiks oli Lääne-Viru maakonnaplaneeringu alternatiivide võrdlemine ja parima võimaliku lahenduse leidmine läbi arutelude, vaadeldes planeeringut nii teemade kui erinevate valdkondade kaupa.

Maakonnaplaneeringu koostamisel osalesid:
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija;
• Kadri Kattai  – maastikuarhitekt-planeerija;
• Reet Lehtla  – maastikuarhitekt-planeerija, kontrollija;
• Urmas Uri – keskkonnaekspert, konsultant;

KSH koostamisel osalesid:
• Urmas Uri – keskkonnaekspert (litsents KMH0046);
• Gerli Kull – keskkonnaekspert, vastutav täitja;
• Anne Rooma – keskkonnaekspert;
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija, muinsuskaitse;
• Reet Lehtla – maastikuarhitekt-planeerija, infrastruktuur;
• Ene Kõnd – ekspert, tehniline kontrollija.

Maakonnaplaneering võeti vastu Lääne-Viru maavanema 12.09.2016 korraldusega nr 1-1/16-792.

KSH aruanne kiideti heaks 29.11.2016. a