Teostati Mäetaguse valla üldplaneeringu koostamise konsulteerimine ja kaartide koostamine.

ÜP koostamisel osalesid:
• Urmas Uri – geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu keskkonnatingimustega tegelev ekspert;
• Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija, projektijuht (Volitatud maastikuarhitekt, tase 7);
• Kadri Kattai – maastikuarhitekt-planeerija;
• Reet Lehtla – maastikuarhitekt-planeerija, konsultant;
• Ene Kõnd – tehniline kontrollija.

Üldplaneering kehtestati 07.07.2014. a