Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks oli Meremäele külastuskeskuse planeerimine, mis hõlmaks endas eelkõige bussijaama infopunkti ja söögikohta. Planeeringuga kavandati ka staadioni kasutajatele pesemisruumid ning ruumid spordi inventari hoiustamiseks. Planeeringuga lahendati juurdepääsud kruntidele, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneeringuga tehti ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut.
Planeering kehtestati 18.12.2014. a.
vt planeeringu põhikaarti.

  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
  • 12