Detailplaneeringu eesmärgiks oli Paide tehisjärve äärse ala kui aastaringse puhkamise koha planeerimine, alale täiendavate sportimis- ja puhkamisvõimaluste loomine.

Planeering kehtestati 15.06.2017.

Planeeringuala pindala: ca 17,8 hektarit.