Tellija: Pala Vallavalitsus
Projekti koostamise aeg: 2013-2014

Koostati ~6,5 km kergliiklustee ja selle osalise valgustuse projekteerimine. Uurimistööde käigus teostati geodeetilised mõõdistustööd ja geoloogiline uuring.