Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Peetri tn 33 hoone rekonstrueerimine kooli ja õpilaskodu hooneks. Olemasolevat Peetri 33 hoonet laiendatakse, lubades seitse meetrit senisest pikemat juurdeehitist. Sõidukite juurdepääs krundile ja sellele planeeritud parklasse on kavandatud Peetri tänavalt. Planeeringule koostati ka muinsuskaitse eritingimused.
Planeering kehtestati 19.03.2015. a.
vt planeeringu põhikaarti

  • 8_Vaade 1 - pohjast
  • 9_Vaade 2 - idast
  • 10_Vaade 3 - mänguväljakud
  • 11_Vaade 4 - üldvaade
  • 12_Vaade 5 - koolimaja
  • 13_Vaade 6 - spordiväljak