Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute liitmine, olemasoleva tootmishoone laiendamise ja uute hoonete jaoks ehitusõiguse määramine.

Planeering kehtestati 14.06.2017

Planeeringuala pindala: 3,7 ha