Tellija: EELK Pilistvere Andrease Kogudus
Tööprojekti koostamise aeg: 05/2014-08/2014. a

Projekteeriti Viljandimaal Kõo vallas Pilistvere külas Navesti jõel amortiseerunud künnisülevoolu asemel looduslähedane tehiskärestik kalade rändetee avamiseks.

nupp_projekteerimine