Teeme maavaravaru kaevandamisega rikutud maade tehnilise korrastamise projekte
(nõlvade tasandamine, silumine, kasvupinnasega katmine).

Näiteid tehtud töödest:
• Kolgamäe karjääri korrastamisprojekt;
• Järvepera karjääri korrastamisprojekt;
• Kõnnu karjääri korrastamisprojekt;

vt ka Maavarade uuringud