Tellija: MTÜ Räägu Paisu Taastamise ühing
Projekti koostamise aeg: 11/2014-02/2015. a

Projekteeriti olemas­oleva Räägu veskijärve liig­veelaskme likvi­deerimine ja uus betoonist liigveelase (tugisein kõrgusega 2,5 m). Liigvee­laskme alavee pool projek­teeriti selliselt, et see oleks läbitav kaladele.

nupp_projekteerimine