Projektides lahendati tuhavälja vertikaalplaneerimine, sademevee ärajuhtimine, teede lahendus, haljastus. Kõikide projekti osad dimensioneeriti eraldi arvutustega. Projekti käigus koostati kogu alast (~4 km2) 3D mudel, mida kasutati ehituses. Teisaldatava pinnase mahuks kokku projekteeriti ~700 000m3. Vertikaalplaneerimine teostati projekteeritud 3D mudeli abil selliselt, et puudus vajadus teostada täiendavaid mahamärkimistöid!