Detailplaneeringu eesmärgiks oli kavandada maakondliku tähtsusega puhke-eeldustega alast Vorbusemäe puhkeala, kus avalikud puhke- ja sportimisvõimalused on orgaaniliselt seotud kasumit tootvate (äri-) tegevustega nagu nt majandus-, toitlustusettevõtted, puhkemajad ja spordiasutused.

Planeering kehtestati 29.09.2017. a

Planeeringuala pindala: ca 46 hektarit.