Koostame ümbritseva keskkonna esteetilisemaks ja funktsionaalseks kujundamiseks erinevaid projekte:
• Linnatänavate, avalike haljasalade, parkmetsade kujundus- või rekonstrueerimisprojektid, mängu- ja spordiväljakute kujundus.
• Eraaedade kujundusprojektid erinevas täpsusastmes ja ulatuses – üldistest eskiisidest ehitusjoonisteni välja, olgu ala 100 m2 või 100 ha.
• Korterelamute ümbruse või tervete elamupiirkondade kujundamine ühtlase välisilme (haljastus, teed, väikevormid, materjalid) saavutamiseks.
• Tööstus- ja äripiirkondade haljastamise, parklate kujundamise, veekogude ja supelrandade kujundusprojektid.
• Turismipiirkondade kujundamine selliseks, et need oleks nauditavad, kuid suudaks ka kasutuskoormust taluda.

Näiteid tehtud töödest:2013.08_Obinitsa

• Alutaguse vallas Atsalama laohoone-seltsimaja territooriumi maastikuarhitektuurne eskiislahendus “Tule, kosu!” (2018);
• Mäetaguse alevikus Kooli tn 19 väliala kujundus (2017);
• Paide tehisjärve äärne välijõusaal, põhiprojekt (2017);
• Tartus Mäe tn 23 krundi aiakujunduse eskiisprojekt (2017);
• Ida-Virumaal Mäetaguse vallas Pagari mõisa pargi kujundusprojekt (2017);
• Elva kesktänava ja linnaruumi arhitektuurivõistluse ideekavand “Värskes õhus” (2016);
• Kuremäe avaliku ruumi arhitektuurivõistluse ideekavand “4. aste” (2016);
• Paide linnas helilooja Arvo Pärdi sünnikohta tähistava muusikaaia põhiprojekt (2016);
• Võrumaal Antsla vallas Antsla linnas asuva Pärna tn 1 // Staadioni katastriüksuse virgestusala põhiprojekt (2015);
• Vasalemma aleviku terviserajad, põhiprojekt (2013);
• Kutsari ja Möldri kinnistute maastikukujunduse eskiisprojekt (2013);
• Nõo kalmistu peasissepääsu ja kaevu ümbruse eskiisprojekt (2013);
• Meremäe küla kujunduse visoonisvõistlus – Visioon lainelisest Meremäest (2013) – III koht;
• Obinitsa küla kujunduse visoonisvõistlus – Obinitsa uus telg – õkva läbi küla ja vanna koolimoro kerkoni (2013) – I koht
• Hummuli puhkeala terviseradade põhiprojekt (2012)
• Kambja vallas Ivaste külas Laane kinnistute kujundusprojekt (2012)
• Võistlustöö Maarjamaa, Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi parima lahenduse võistlus (2012)
• Hellenurme mõisapargi restaureerimise põhiprojekt (2010)
• Kopli kinnistu maastikukujundus
• Marja talu tehiskünka kujundus
• Päikese maaüksuse kujundusprojekt
• Luunja valla Veibri küla Uus-Veeriku tee 22/24, 26/28 ja 30/32 kruntide kujundusprojekt