Omame tegevusluba töötamaks muinsuskaitsealuste objektidega ning koostame eritingimusi detailplaneeringute koostamiseks või muude projekteerimistööde tegemiseks.
Vajadusel kaasame töösse ka arhitektuurivaldkonda tundvaid spetsialiste.

Näiteid tehtud töödest:
• Muinsuskaitse eritingimused J. V. Jannseni tn 44, 46 ja 50A kinnistute detailplaneeringu koostamiseks (2015) – mälestised: asulakoht ja Pärnu Ülejõe vallakooli hoone;
• Peetri 33, Tartu muinsuskaitse eritingimused (2014) – mälestis: Tartu Peetri kirik, tehtud koostöös prof. Juhan Maistega;
• Muinsuskaitse eritingimused Kavastu mõisa talli kaitsevööndis asuva Tõllu garaaži kinnistu detailplaneeringule (2012);
• Hellenurme mõisapargi restaureerimistööde muinsuskaitseline järelevalve (2012);
• Valga linna Tartu tänava kalmistu piirdeaia ja väravate muinsuskaitse eritingimused (2009)

Parnu_vallakool
Pärnu Ülejõe vallakooli hoone, kus elasid 1850-1863 J. W. Jannsen ja L. Koidula. Foto: Tarvi Sits, 2006.